m

Højeste kreditværdighed

 

AAA kreditvurdering gives kun til aktie- og anpartsselskaber. Herudover skal virksomheden have en særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser.

Soliditets kreditvurderingssystem er en kendt og pålidelig ekspertmodel, som hjælper din virksomhed med at undgå kredittab. Modellen bygger på specialiseret erfaring med kreditgivning. Den fanger en stor del af alle konkurser og forhindrer unødige kredittab. Modellen kan bruges i både kredit- og markedssammenhænge, såsom kreditgivning, søgning efter kundeemner og indkøb.

Systemet har løbende opdatering af ratingstatistik, som bekræfter træfsikkerheden over land tid. Modellen har desuden vist sig at fungere under både lav- og højkonjunktur. Siden lanceringen i 1989 har vi kontinuerligt videreudviklet systemet, således at du er sikret den højest mulige kvalitet og træfsikkerhed.